Inleveren thesis

Hierbij de informatie met betrekking tot het inleveren van de thesis. De inlevering van de thesis dient te gescheiden in zesvoud (één voor de begeleider, drie voor de commissie en twee voor het archief van College Sutherland Amsterdam). 

Het werkstuk dient voorzien te zijn van een samenvatting (abstract) van één A4 in de Nederlandse en de Engelse taal. 

Tevens dient het werkstuk, samen met de samenvatting digitaal ingeleverd te worden, ten bate van de database aan email: thesis@college-sutherland.nl.  

De kandidaat ontvangt van het NACOM de adressen van de commissieleden, waar de exemplare naar verzonden dienen te worden. 

Vorige